Adenophthalmia teriminin tıbbi anlamı; n. Meibom bezleri iltihabı.