Adenosine Diphosphate teriminin tıbbi anlamı; Trombositlerin kümelenmesine sebep olan bir madde.