Adenosine Phosphate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Adenozinle birleşmiş muhtelif fosforik asit bileşimleri olup fosfor metabolizmasında koenzim olarak iş görürler.