Adenosis teriminin tıbbi anlamı; 1. Bezle ilgili hastalıklar, gudde hastalığı; 2. Bez dokusunun gelişmesi.