Adenotome teriminin tıbbi anlamı; n.Guddeyi deşmeye yarayan alet, adenotom.