Adenotonsillectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Bademcik ve adenoidlerin çıkarılması.