Adenovirus teriminin tıbbi anlamı; n. DNA ihtiva eden bir grup virus.