Adenyl teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Adeninde bulunan C5H4N4- radikali.