Adeoidectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Adenoidi kesip çıkarma ameliyatı, adenoidektomi.