Adequate Stimulus teriminin tıbbi anlamı; Muayyen bir reseptorun duyarlığı olduğu enerji uyaranı;