Adermin teriminin tıbbi anlamı; i. biochem. B6 vitamini adermin, pyridoxine: Faktör 1: 1926'da Goldberger ve Lillie'nin farelerde, insan pellagrasını hatırlatan bir dermatitis (acrodynia) de "pellagrapreventive factor" olarak belirttikleri ve 1934'de György'nin B6 vitamini adını verdiği, nihayet 1938'de billurlu bir halde ayırmayı başardığı faktör. Bu molekülün yapısı 2-methyl-3-hydroxy-4,5-di (hydroxymetyl) pyridine'dir.