Adermogenesis teriminin tıbbi anlamı; n. Cildin eksik oluşması, adermojenez.