Adherent Placenta teriminin tıbbi anlamı; Bebeğin doğumunu takiben normal süre (5-15 dakika) içined uterus duvarından ayrılmayan plasenta, yapışık plasenta;