Adhesion teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Yapışma, iltisak (Serös zarların iltihabi vetireleri sonunda meydana gelir. Operasyonlardan sonra da diğer vücut bölgelerinde de görülebilir), adezyon aderans; 2. biochem. Birleşme, birleşme gücü (moleküler hk.).