Adiabatic teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Bir cisimde, ısı kaybı veya kazanılması vaki olmadan belrien değişiklikleri anlatmak için kullanılan terim, ısısız, adyabatik.