Adiadochokinesis, teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Karşılıklı hareketleri yapmakta görülen kabiliyetsizlik; 2. Arkası kesilmeyen hareket; 3. Birbirine zıt hareketleri (bükme, açma gibi) sür'at ve emniyetle yapma kabiliyetinin yitimi.