Adiaphoresis teriminin tıbbi anlamı; n. Terleyememe, terleme yitimi.