Adiastole teriminin tıbbi anlamı; n. Diyastol yokluğu.