Adience teriminin tıbbi anlamı; n. Yaklaşma reaksiyonu (uyarım hakkında).