Adip (O) teriminin tıbbi anlamı; n. Et yağı, adiposus.