Adipolysis teriminin tıbbi anlamı; n. Yağları hazmetme, adipoliz.