Adipopexia teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Yağ tesbiti (karaciğer, bazı organ ve dokular hk.).