Adipopexis teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Yağ katılaşması veya birikmesi; 2. Yağ tesbiti (karaciğer, bazı organ ve dokular hakkında).