Adjusment teriminin tıbbi anlamı; n. a) Mikroskopla tüp kısmının aşağıya-yukarıya doğru hareketini sağlayan mekanizma, ayar. b) Herhangi bir ölçü aletinin bilinen ve sabit nitelik taşıyan bir norma göre ayarlanması, ayarlama. c) Psikoloji'de, birey ile çevresi arasında ilişki kurulması, uyum.