Adjuvant teriminin tıbbi anlamı; n. Bir reçetede yer alan ve diğer ilaçlara ait etkilerin ortaya çıkmasında yardımcı nitelik taşıyan madde.