Adler's Test teriminin tıbbi anlamı; Adler deneyi, Adler benzidin reaksiyonu;