Adlumin(E) teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Pençeli şahtere Adlumia fungosa'dan elde edilen bir alkaloid (C21H21NO6=383.17).