Adnexa teriminin tıbbi anlamı; n. Uterus eklentilerine verilen ad (Tuba ve yumurtalıklar), Ekler: Ek organlar veya kısımlar, adneks.