Adnexogenisis teriminin tıbbi anlamı; n. Adneksin embriyonik oluşumu.