Adnexopexy teriminin tıbbi anlamı; n. Dölyatağı ekleri (tuba uterina ve yumurtalıklar) nin karın duvarı (cidarı)na tesbitinden ibaret cerrahi ameliye.