Adosculation teriminin tıbbi anlamı; n. Adoskülasyon: 1. Hakiki birleşme olmaksızın, penis'in dış teması ile gebe kalma: Dış temas gebeliği: 2. Bir organın diğer bir organ boşluğuna girmesi (iç içe girme).