Adrenalectomy teriminin tıbbi anlamı; n. Böbreküstü bezinin (bir veya her ikisinin) ameliyatla çıkarılması, adrenalektomi.