Adrenalin(E) teriminin tıbbi anlamı; n. Böbreküstü bezinin medüller kısmının yaptığı ve damarları büzücü karakterde tabii hormon (bunun sentetik olarak yapılışına süprenin denir), adrenalin.