Adrenalinemia teriminin tıbbi anlamı; n. Kanda adrenalin bulunması, adrenalinemi.