Adrenerngic teriminin tıbbi anlamı; a. "Sympathomimetic" tesirli; Adrenalin ile aktive edilmiş, adrenerjik.