Adrenopathy teriminin tıbbi anlamı; n. Böbreküstü bezi hastalıklarının genel adı, adrenopati.