Adsorbents teriminin tıbbi anlamı; n. pl. Gazları veya eriyik halindeki maddeleri yüzeylerine doğru çekerek ince bir tabaka oluşturn katı cisimler.