Adsorpsion teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. "Unimolecular" yüzey tabaka belirimi.