Adsorption teriminin tıbbi anlamı; Kimyasal adsorpsiyon.