Adtorsion teriminin tıbbi anlamı; n. Her iki gözün içe doğru dönmesi.