Adult Dose teriminin tıbbi anlamı; Erişkin kimseye verilecek günlük ilaç dozu;