Adult Life teriminin tıbbi anlamı; Büyüme ve gelişme çağını izleyen erişkin çağ, yetişkin devre;