Adult teriminin tıbbi anlamı; a.&n. 1. Tam oluşmuş; 2. Cinsi bakımdan ergin organizma.