Advancement teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Gelişme, inkişaf; 2. Bir kası veya kirişi keserek kökenine yakın diğer bir noktaya bağlama ameliyesi: Düzenleme (özellikle şaşılık için uygulanır).