Adventitia teriminin tıbbi anlamı; n. Özellikle bir atardamarın veya toplardamarın dışt abakası.