Adventitious Membrana teriminin tıbbi anlamı; Dış zar;