Adynamy, Adynamia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Dermansızlık, kuvvetsizlik, takatsızlık; 2. Sinir zafiyeti, adinemya.