Aedes teriminin tıbbi anlamı; n. Bir sivrisinek türü.