Aegypti teriminin tıbbi anlamı; Sarı humma ve dang hastalıklarında taşıyıcı rolü oynayan organizma.