Aequator teriminin tıbbi anlamı; n. Ekvator (göz küresinin ve göz merceğinin).